Tips en informatie over alles voor je huisdier

Anti rat: Ratten voorkomen, vangen of bestrijden

Tips voor het voorkomen van een rat in huis of tuin en het vangen en bestrijden van ratten.

anti rat

Een tamme rat als huisdier kan leuk zijn, maar een wilde rat die door je tuin of (nog erger) je huis scharrelt op zoek naar voedsel is heel wat minder plezierig. Daarom kijken we hier naar manieren om zo'n rioolrat te weren en eventueel de rat te vangen met een rattenval.

Hoe kom je van een rat af?

Laten we beginnen met de vraag die de meeste mensen stellen die op zoek zijn naar informatie over de wilde rat. Hoe kom je van ratten af als je deze in of om het huis signaleert?

Een wilde rat is een verspreider van ziektes en een onsmakelijk dier om in je huis of tuin tegen te komen. Daar wil je zo snel mogelijk van af. Vroeger was rattengif de meest voor de hand liggende oplossing voor een rattenprobleem. Er werd wat gif gestrooid, in combinatie met voedsel, de rat eet van het gif en gaat dood. Einde rattenprobleem!

Rattengif

Het gebruik van rattengif (en muizengif) had echter zoveel nadelen dat consumenten het gif niet meer mogen kopen en gebruiken. Niet alleen ratten en muizen aten van het gif, maar ook vogels, huisdieren en soms zelfs kleine kinderen. Bovendien kregen jagers, waaronder de huiskat, het gif indirect binnen als ze van de door het gif gedode ratten, muizen en vogels aten.

Een ander nadeel van rattengif en muizengif was dat de ratten en muizen imuun werden voor het gif dat ze in een niet dodelijke hoeveelheid binnen kregen.

Om deze redenen mag het rattengif alleen nog gebruikt worden door officiele (gecertificeerde) rattenbestrijders. Rattenbestrijding met gif is dus aan professionals voorbehouden. Wil je hoogpersoonlijk met een rat afrekenen? Dan zal je een rattenval moeten gebruiken.


Rattenval

Een rattenval is gelijk aan een muizenval, maar dan een slag groter (evenals de rat). Je hebt rattenvallen ruwweg in twee soorten. De ratklem die de rat doodt en de ratten vangkooi waarbij je de rat op een diervriendelijke manier vangt en (op een laar kilometer van je huis) weer vrijlaadt.

De rattenklem is de meest gebruikte rattenval. Het eenvoudige principe van deze rattenval is bekend. Op een plateau leg je wat voedsel voor de rat neer (pindakaas en chocopasta zijn heel effectief en goedkoop), de rat wil van het lokvoedsel eten, drukt op het plateau en wordt gedood door de dichtslaande klem. 

Omdat andere dieren zoals huisdieren en (buiten) vogels ook op het lokaas afkomen is het verstandig de rattenklem in een behuizing te plaatsen. Een speciale doos met uitgangen aan twee kanten (want anders durft de rat er niet in) die er voor zorgt dat andere dieren er niet bij kunnen. Vogels durven bijvoorbeeld de rattenval niet in.

Liever een diervriendelijke rattenval? een kooival is dan een betere rattenval. Met deze rattenval doodt de rat namelijk niet maar vangt deze.

Ook in deze diervriendelijke rattenval plaats je het lokvoer op een plateau, maar deze is in het midden van een gangvormige kooi geplaatst. Ook deze rattenval slaat dicht, maar nu krijg de rat geen klem in zijn nek, maar gaan de duertjes aan weerskanten van de rattenval dicht zodat de rat opgesloten zit. 

Ook de diervriendelijke rattenval heeft aan weerskanten een toegang. Ratten zijn voorzichtige dieren dus een rat loopt niet snel een val in waarin hij geen uitgang ziet.

Bovenaan vind je de beste rattenvallen. Zowel rattenklemmen, ratten vangkooien en behuizingen voor een rattenklem.

Hoe voorkom je ratten?

Voorkomen is beter dan genezen. Dat is een bekend spreekwoord dat ook op een rattenplaag van toepassing is, al kan je lang niet altijd voorkomen dat er een rat in je huis of tuin opduikt.

Onder andere het aan banden leggen van het rattengif heeft immers voor gezorgd dat er zicj in Nederland regelmatig in buurten van dorpen en steden rattenplagen voordoen. Vaak komen deze ratten uit riolen of sloten. De reden van hun bezoek is echter altijd dezelfde. Ze zijn op zoek naar voedsel.

Als er te veel ratten komen in verhouding tot de hoeveelheid voedsel moet een rat op zoek naar voedsel om te overleven. Dan laat de rat zijn voorzichtigheid varen en komt naar door mensen bewoonde gebieden toe. Liefst 's nachts als het dinker is, maar als de honger groot is ook overdag. Als je overdag ratten ziet weet je dat er sprake is van een rattenplaag. Er zijn zoveel ratten dat er veel te weinig voedsel is.

De enige manier om ratten te voorkomen is dan om te zorgen dat er voor de rat geen eten te vinden is. Dus geen brood of ander vogelvoer neerleggen (een rat is een goede klimmer die makkelijk op een vogelplank komt) en uitkijken voor voedsel dat vogels, huisdieren maar natuurlijk ook mensen morsen of laten liggen. Opl vuilniszakken en open afvalcontainers trekken ratten aan. Alles dat eetbaar is voor een rat moet voorkomen worden.

Nog erger dan een rat in de tuin is een rat in huis. Ook in huis moet alle voedsel dan ratveilig worden opgeborgen. In een afgsloten kast of kunststof doos (door een plastic zak eten ze zich heen). Om te voorkomen dat de rat in huis komt is het belangrijk dat alle naden en kieren goed dicht zitten. Ookvan kruipruimte naar boven. Hou de kruipruimte ventilatie gaten wel open, die zitten er niet voor niets.

Bruine rat (rioolrat) en zwarte rat

De ratten die we in huis, tuin en woonwijk aantreffen zijn meestal bruine ratten, die ook wel rioolratten genoemd worden omdat ze vaak in riolen leven. De bruine rat kerken je natuurlijk aan zijn bruine vacht, maar ook aan zijn relatief korte staart en zijn stevige bouw.

De bruine rat is de meest voorkomende rattensoort in Nederland en weet zich goed aan te passen aan het leven in een door mensen bewoond gebied als daar ete te halen valt,

De zwarte rat leeft vooral buiten de woonwijken en kom je dus minder snel in en rond het huis tegen. De zwarte rat heeft een lange staart, grote oren en natuurlijk een zwarte vacht.


Eerder op deze pagina vind je rattenvallen. Zowel diervriendelijke rattenvallen als niet ratvriendelijke vallen zoals een rattenklem.


Menu :